НАЙ-НОВОТО

05.02.2021

ВЕЩИ ЛИЦА – КОИ СА ТЕ И КАКВИ СА ТЕХНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ?

Вещите лица, наричани накратко експерти, са специалисти в дадена област, които имат необходимото образование и отговарят на определени изисквания. Специалистите, утвърдени за вещи лица, се вписват […]
03.02.2021

Тълкувателно решение №4/2017г., от 01.02.2021г., относно уволнението на служител с предизвестие.

Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) в тълкувателно решение тълкуват три от хипотезите, посочени в чл. 328 от Кодекса на труда, при които работодателят може […]
29.01.2021

ПРИЗОВАН СЪМ КАТО СВИДЕТЕЛ – КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАМ?

Всяко лице, което е станало очевидец или има достоверна информация за обстоятелства, които имат значение за установяване на истината в съдебен спор, може да бъде призован, […]
27.01.2021
ВРЕМЕННИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ВЪВ БЪЛГАРИЯ СЕ УДЪЛЖАВАТ от 1.02.2021г. до 30.04.2021г.

ВРЕМЕННИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ В БЪЛГАРИЯ СЕ УДЪЛЖАВАТ от 1.02.2021г. до 30.04.2021г.

Министърът на здравеопазването издаде Заповед, с която въвежда следните противоепидемични мерки на територията на Република България, а именно: Изменям и допълвам Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 […]
22.01.2021
НОВА ТЕНДЕНЦИЯ В ПРАВОТО! АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ НА ИЗДРЪЖКА!

НОВА ТЕНДЕНЦИЯ В ПРАВОТО!
АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ НА ИЗДРЪЖКА!

  Може ли да се заплати авансово дължимата от родителя издръжка за дете? – на така поставения важен въпрос Върховния касационен съд на Република дава отговор. […]
15.01.2021
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ "БРЕКЗИТ" ЗА БЪЛГАРИЯ

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ „БРЕКЗИТ“ ЗА БЪЛГАРИЯ

От 01.01.2021г. „Брекзит” вече е факт. Напускането на Обединеното кралство на Европейския съюз от 01.01.2021г. остави много въпроси относно отношенията между България и Великобритания, свободното движение […]