АДВОКАТСКА КАНТОРА „МИТОВ & ПАРТНЬОРИ” е основана от адвокат Ивац Митов – професионалист с дългогодишен опит и практика.

Нашата мисия е да предоставим на своите клиенти и партньори професионални юридически услуги в областта на гражданското, търговското, облигационното, вещното, семейното, застрахователното, трудовото и административно право.