За нас

 

АДВОКАТСКА КАНТОРА „МИТОВ & ПАРТНЬОРИ”


АДВОКАТСКА КАНТОРА „МИТОВ & ПАРТНЬОРИ” е основана от адвокат Ивац Митов – професионалист с дългогодишен опит и практика. Нашата мисия е да предоставим на своите клиенти и партньори професионални юридически услуги в областта на гражданското, търговското, облигационното, вещното, семейното, застрахователното, трудовото и административно право.


АДВОКАТСКА КАНТОРА „МИТОВ & ПАРТНЬОРИ” се състои от мотивиран, коректен и амбициозен ЕКИП.
ЕКИП, който защитава и отстоява интереса на клиентите си,
ЕКИП, който приветства и преодолява предизвикателствата,
ЕКИП, който се развива и постига своите професионални цели,
ЕКИП, който предлага лично отношение и персонален подход,
ЗАЩОТО ДОВЕРИЕТО - ТО Е ЦЕННО!

КАК РАБОТИМ?

За да осигурим най-добрия резултат на нашите клиенти и партньори сме възприели и следваме определен алгоритъм на действие, който ни позволява да сме максимално полезни в реализирането на Вашите цели.

В случай, че се нуждаете от професионална правна помощ и съдействие от стойностен, коректен и амбициозен екип - свържете се с професионалистите от Адвокатска кантора „МИТОВ & ПАРТНЬОРИ” за насрочване на дата и час за консултация.

ПОДХОДЪТ НИ СЕ СЪСТОИ В СЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ СТЪПКИ:

● Адвокат от кантората притежаващ нужната теоретична и практическа подготовка в конкретната правна област се запознава с Вашите нужди.
● Вашият казус се анализира, като се прилага индивидуален и задълбочен подход, с цел да открием оптималното решение за Вас.
● Вие получавате от нас честна и откровена оценка на реалната ситуация на разбираем и достъпен език, както и възможните решения.
● Ние предприемаме конкретни професионално ефективни действия за реализиране на Вашата цел.