НАЙ-НОВОТО

22.03.2020

Нотариалната камара обяви списък с дежурните нотариуси, които ще работят по време на извънредното положение

Нотариалната камара отправят следния апел: „Умоляваме посетителите в нотариалните кантори да се съобразяват с всички мерки и здравно-хигиенни изисквания. Препоръчваме да се извършват предварителни консултации с […]
21.03.2020

Служебна бележка за придвижване във връзка със Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се издава от съответния Адвокатски съвет

Със Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. министърът на здравеопазването въведе нови противоепидемични мерки, считано от 00.00 ч. на 21.03.2020 г. Във връзка с т. І.3 от тази […]
21.03.2020

Образец за Служебна бележка, чл. 1, т. 1 от Заповед № РД – 01 – 143/ 20.03.2020г., издадена от Министъра на здравеопазването

21.03.2020

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която въвежда нови противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г..

Заповед № РД – 01 – 143/ 20.03.2020г.
17.03.2020

Висшия адвокатски съвет по отношение на мерките за ограничаване разпространението на COVID-19

Днес, 17.03.2020 г., Висшият адвокатски съвет взе следното неприсъствено решение: 1. ВАдвС определя месечна вноска в размер на 0,00 лева, за период от три месеца, считано […]
17.03.2020

Съдийската и Прокурорската колегии на Висшия съдебен съвет отложиха конкурсите за младши магистрати

Съдийската и Прокурорската колегии на Висшия съдебен съвет отложиха конкурсите за младши съдии, прокурори и следователи. Бе отложен и този за първоначално назначаване в Софийския градски […]