НАЙ-НОВОТО

16.09.2020
свободният пазар на електроенергия

СВОБОДНИЯТ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

Пазарът на електроенергия в Република България е в процес на поетапна либерализация, стартирала още през 2004 г. и продължаваща и до днес. В момента електроенергия се […]
03.09.2020
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ИСК - ЗАЩИТА ЗА КРЕДИТОРА

ДЪЛЖАТ ВИ ПАРИ, КАК ДА СИ ГИ ВЗЕМЕТЕ?!

Ако някой Ви дължи определена сума пари и не желае доброволно да я заплати, е необходимо да бъде заведено дело пред компетентния за това съд. Преди […]
25.08.2020
ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

  С договора за покупко-продажба продавачът се задължава да прехвърли на купувача собствеността на една вещ или друго право срещу цена, която купувачът се задължава да […]
02.07.2020
Въвеждат се нови противоепидемични мерки, считано от 01.07.2020г. до 15.07.2020г.

Въвеждат се нови противоепидемични мерки, считано от 01.07.2020г. до 15.07.2020г.

Минитърът на здравеопазването въвежда следните противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.07.2020г. до 15.07.2020г., а именно следните: 1. Преустановяват се присъствените учебни заведения […]
23.06.2020

Отново е задължително носенето на маски на закрити места.

Министърът на здравеопазването издаде заповед с която се въвеждат следните противоепидемични мерки, считано от 23.06.2020г. до 30.06.2020г., а именно: Спазване на поне 1,5 м физическа дистанция […]
23.06.2020
Въвеждат се нови противоепидемични мерки, считано от 23.06.2020г. до 30.06.2020г.

Въвеждат се нови противоепидемични мерки, считано от 23.06.2020г. до 30.06.2020г.

Министърът на здравеопазването издаде заповед с която се въвеждат следните противоепидемични мерки: Преустановяват се присъствените учебни занията в училищата, центровете за подкрепа на личностното развитие и […]