НАЙ-НОВОТО

07.04.2020

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие решения, във връзка с работата на съдилищата в рамките на извънредното положение

Съдийската колегия на Висшия съдебен отмени т. 5 от свое предходно решение по протокол № 9/15.03.2020 г., според която не се образуват в дела входираните книжа, […]
07.04.2020

Решение на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно полжение в Република България

РЕШЕНИЕ за удължаване на срока на обявеното извънредно положение Народното събрание по предложение на Министерския съвет и на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на […]
07.04.2020

Решение на Народното събрание, относно промени в Закона за мерките и действията в извънредно положение.

Народното събрание на Република България прие промени в Закона за мерките и действията в извънредно положение. Промените се изразяват в следното: Срокове по делата ще текат […]
06.04.2020

Временна забрана за влизането на територията на Република България

Здравният министър издаде заповед, с която се въвежда временна забрана за влизането на територията на Р България. Със заповедта се въвежда и ред за поставяне под […]
06.04.2020

Здравният министър издаде заповед за работата на кооперативните и фермерски пазари, за обработването на земеделските площи, за непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопански животни и производство на фуражи

Mинистърът на здравеопазването издаде нареждания във връзка с работата на кооперативните и фермерски пазари, за обработването на земеделските площи, за непрекъснатост на дейностите по отглеждане на […]
01.04.2020

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отмени изискването за издаване на свидетелства за съдимост само по електронен път. Съдилищата ще разглеждат и административни дела по глава XV от АПК.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе обсъждане за организацията на работа на колегията и на органите на съдебната власт в условията на обявеното извънредно положение. […]