НАЙ-НОВОТО

16.03.2020

Камарата на часните съдебни изпълнители призова частните съдебни изплнители да се спрат публичните продани и запорите на заплати и банкови сметки

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната Камарата на частните съдебни изпълнители призовава за следното: Да се преустановят всички публични продани на имущество на длъжници, […]
13.03.2020

Адвокатите ще подават декларация, че познават правилата срещу прането на пари

  Всички адвокати в България трябва да подадат декларация, че са запознати с вътрешните правила на професията за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и […]
09.03.2020

ВКС ще тълкува приложението на Търговския закон и ЗТРРЮЛНЦ

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) по предложение на заместника на председателя и ръководител на Търговската колегия Дария Проданова бе образувано Тълкувателно дело […]
05.03.2020

Търговският и Имотния регистър към Агенцията по вписванията ще изградят общ портал за заявяване на електронни услуги.

Търговският регистър ще обновява системите си и няма да работи този уикенд, предупредиха от Агенцията по вписванията. Търговския регистър към Агенцията по вписванията няма да бъде […]
24.02.2020

Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ВКС) образуваха трето тълкувателно дело за тази година.

В него Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд ще дадат отговор на въпроса от кой момент поражда действие отмяната на Постановление на Пленума на […]
13.02.2020

ВАС ще отмени цялата наредба с образците в заповедното производство

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени изцяло Наредбата за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и […]