НАЙ-НОВОТО

13.02.2023

Акт за установяване на административно нарушение (АУАН). Как да се защитя?

Целта на настоящия материал е да даде насоки как да се защитите, когато Ви съставят акт, без да Ви натоварва с правна теория. Кога се издава […]
31.01.2023

УВЕЛИЧАВАНЕ ИЗДРЪЖКА НА ДЕТЕ

Дело за увеличаване на издръжка се води след като вече има присъдена такава. За да е налице основание за увеличаване на издръжката за детето трябва да […]
04.01.2023

Нов праг от 100 000лв. за регистрация по ДДС от 01.01.2023г.

С промяна на Закона за данъка върху добавената стойност от 23.07.2022г. беше изменен чл. 96, ал. 1 от закона, с което прагът за задължителна регистрация по […]
17.08.2022

Молба за разпореждане с имуществото на дете – Разрешение от съд

При какви условия може да продадете имущество на дете или да изтеглите пари от негова банкова сметка? На първо място следва да се уточни, че винаги […]
27.07.2022

Как да извършим проверка за наследство?

Как да разберем какво движимо и недвижимо имущество наследяваме и дали в наследството няма повече задължения? В житейски план смъртта на близък човек е винаги тежка. […]
12.11.2021

СТАНОВИЩЕ НА КЗЛД ЗА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ ОТ ЗЕЛЕНИТЕ СЕРТИФИКАТИ

Комисията за защита на личните данни издаде важно становище относно законосъобразното обработване на данни за ваксинационния статус в т. нар. зелени сертификати. Според комисията съгласно чл. […]