НАЙ-НОВОТО

18.07.2023

Нотариален акт за давностно владение – как да се снабдя?

В предходната статия „Имот без документи-как да се снабдя с документи за собственост?” разгледахме процеса по снабдяване с нотариален акт, въз основа на писмени доказателства, установяващи […]
11.07.2023

Имот без документи-как да се снабдя с документ за собственост?

Понякога собственикът на един недвижим имот може да не притежава документ, удостоверяващ правото му на собственост. В такъв случай той може да използва предвидените в закона […]
13.02.2023

Акт за установяване на административно нарушение (АУАН). Как да се защитя?

Целта на настоящия материал е да даде насоки как да се защитите, когато Ви съставят акт, без да Ви натоварва с правна теория. Кога се издава […]
31.01.2023

УВЕЛИЧАВАНЕ ИЗДРЪЖКА НА ДЕТЕ

Дело за увеличаване на издръжка се води след като вече има присъдена такава. За да е налице основание за увеличаване на издръжката за детето трябва да […]
04.01.2023

Нов праг от 100 000лв. за регистрация по ДДС от 01.01.2023г.

С промяна на Закона за данъка върху добавената стойност от 23.07.2022г. беше изменен чл. 96, ал. 1 от закона, с което прагът за задължителна регистрация по […]
17.08.2022

Молба за разпореждане с имуществото на дете – Разрешение от съд

При какви условия може да продадете имущество на дете или да изтеглите пари от негова банкова сметка? На първо място следва да се уточни, че винаги […]