НАЙ-НОВОТО

15.04.2021

ВКС: КАКВО СЕ ВЗЕМА ПРЕДВИД ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНОТО НАКАЗАНИЕ?

Налагането на дисциплинарни наказания е най-силното средство на работодателя за укрепването на трудовата дисциплина. Когато по съответния ред бъде установено извършването на дисциплинарно нарушение от работник […]
06.04.2021

ВАС: Методиката по подмярка 4.1 от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Е НИЩОЖНА!

Върховният административен съд (ВАС) окончателно прогласи за нищожна Методиката за определяне на санкции във връзка с нарушения, установени по подмярка 4.1 от Програма за развитие на […]
02.04.2021
ВКС: ДИСЦИПЛИНАРНОТО НАКАЗАНИЕ НЕ СЕ ЗАЛИЧАВА С ОБРАТНА СИЛА!

ВКС: ДИСЦИПЛИНАРНОТО НАКАЗАНИЕ НЕ СЕ ЗАЛИЧАВА С ОБРАТНА СИЛА!

Налагането на дисциплинарни наказания е най-силното средство на работодателя за укрепването на трудовата дисциплина. Когато по съответния ред бъде установено извършването на дисциплинарно нарушение от работник […]
23.03.2021

ВАЖНО! КС ОТМЕНИ СПИРАНЕТО НА АВТОМОБИЛА ОТ ДВИЖЕНИЕ И ОТНЕМАНЕТО НА КНИЖКА ЗА НЕПЛАТЕНИ ГЛОБИ!

Конституционният съд (КС) единодушно обяви за противоконституционно временното отнемане на книжката и спирането на колата от движение заради неплатени глоби. Според КС законодателят е ограничил упражняването […]
19.03.2021

ВАЖНО: КЗЛД – КОГА ДА СЕ ИЗТРИВАТ ЗАПИСИТЕ ОТ КАМЕРИТЕ?

Комисията за защита на личните данни издаде важно становище относно срока за съхранение на записите от камери за видеонаблюдение. Въпросът е следният: Налице ли е правно […]
18.03.2021

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ НА СТОПАНСКАТА НЕПОНОСИМОСТ!

  Пандемичното разпространение на коронавирусната инфекция доведе до безпрецедентна глобална здравна криза, която от своя страна повлия силно на икономиката на държавите. Възникна необходимост от предприемане […]