НАЙ-НОВОТО

21.11.2023

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИМОТ БЕЗ НОТАРИУС-ВЪЗМОЖНО Е!

Ако желаете в капитала на дружеството си да имате недвижим имот, то процедурата по „апортиране“ е подходяща за Вас. Тя може да бъде направена, както при […]
02.11.2023

Как да продадете имущество на малолетно дете /малолетен/ или да изтеглите пари от негова банкова сметка?

На първо място следва да се уточни, че винаги се изисква разрешение от съд, когато се продава имущество на малолетни. Малолетни са лицата, които не са […]
18.07.2023

Нотариален акт за давностно владение – как да се снабдя?

В предходната статия „Имот без документи-как да се снабдя с документи за собственост?” разгледахме процеса по снабдяване с нотариален акт, въз основа на писмени доказателства, установяващи […]
11.07.2023

Имот без документи-как да се снабдя с документ за собственост?

Понякога собственикът на един недвижим имот може да не притежава документ, удостоверяващ правото му на собственост. В такъв случай той може да използва предвидените в закона […]
13.02.2023

Акт за установяване на административно нарушение (АУАН). Как да се защитя?

Целта на настоящия материал е да даде насоки как да се защитите, когато Ви съставят акт, без да Ви натоварва с правна теория. Кога се издава […]
31.01.2023

УВЕЛИЧАВАНЕ ИЗДРЪЖКА НА ДЕТЕ

Дело за увеличаване на издръжка се води след като вече има присъдена такава. За да е налице основание за увеличаване на издръжката за детето трябва да […]