НАЙ-НОВОТО

12.11.2021

СТАНОВИЩЕ НА КЗЛД ЗА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ ОТ ЗЕЛЕНИТЕ СЕРТИФИКАТИ

Комисията за защита на личните данни издаде важно становище относно законосъобразното обработване на данни за ваксинационния статус в т. нар. зелени сертификати. Според комисията съгласно чл. […]
02.06.2021

Може ли дареният да откаже издръжка на дарителя?

С Решение № 110 от 17.05.2021г. Върховният касационен съд се произнесе по въпроса: Налице ли е проява на непризнателност, когато дареният не предостави поисканата от дарителя […]
28.04.2021
ВКС НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ НЕ СЕ УСТАНОВЯВА С АМБУЛАТОРЕН ЛИСТ!

ВКС: НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ НЕ СЕ УСТАНОВЯВА С АМБУЛАТОРЕН ЛИСТ!

С Решение № 223 от 23.04.2021година, Върховният Касационен съд, отмени изцяло решенията на Софийския районен съд и Софийския градски съд, приемащи хипотезата, че временната нетрудоспособност може […]
20.04.2021
КС: АБСОЛЮТНАТА ДАВНОСТ ЗА ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА ТЕЧЕ ОТ 02.06.2021г.

КС: АБСОЛЮТНАТА ДАВНОСТ ЗА ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА ТЕЧЕ ОТ 02.06.2021г.

С Решение № 4 от 20.04.2021година, Конституционният съд ОТМЕНИ разпоредбата от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), с която се предвиждаше новата 10-годишна абсолютна давност за […]
15.04.2021

ВКС: КАКВО СЕ ВЗЕМА ПРЕДВИД ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНОТО НАКАЗАНИЕ?

Налагането на дисциплинарни наказания е най-силното средство на работодателя за укрепването на трудовата дисциплина. Когато по съответния ред бъде установено извършването на дисциплинарно нарушение от работник […]
06.04.2021

ВАС: Методиката по подмярка 4.1 от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Е НИЩОЖНА!

Върховният административен съд (ВАС) окончателно прогласи за нищожна Методиката за определяне на санкции във връзка с нарушения, установени по подмярка 4.1 от Програма за развитие на […]