НАЙ-НОВОТО

23.09.2020

БГТОЛ – РЕАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА!
4 ВЪЗМОЖНОСТИ ДА СПЕСТИТЕ ПАРИ!

  В поредица от две части, ще Ви запознаем с част от общите положения при регламентацията на тол таксите в България и ще Ви представим 4 […]
16.09.2020
свободният пазар на електроенергия

СВОБОДНИЯТ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

Пазарът на електроенергия в Република България е в процес на поетапна либерализация, стартирала още през 2004 г. и продължаваща и до днес. В момента електроенергия се […]
03.09.2020
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ИСК - ЗАЩИТА ЗА КРЕДИТОРА

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ИСК – ЗАЩИТА ЗА КРЕДИТОРА

Ако някой Ви дължи определена сума пари и не желае доброволно да я заплати, е необходимо да бъде заведено дело пред компетентния за това съд. Преди […]
25.08.2020
ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

  С договора за покупко-продажба продавачът се задължава да прехвърли на купувача собствеността на една вещ или друго право срещу цена, която купувачът се задължава да […]