НАЙ-НОВОТО

28.04.2021
ВКС НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ НЕ СЕ УСТАНОВЯВА С АМБУЛАТОРЕН ЛИСТ!

ВКС: НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ НЕ СЕ УСТАНОВЯВА С АМБУЛАТОРЕН ЛИСТ!

С Решение № 223 от 23.04.2021година, Върховният Касационен съд, отмени изцяло решенията на Софийския районен съд и Софийския градски съд, приемащи хипотезата, че временната нетрудоспособност може […]
20.04.2021
КС: АБСОЛЮТНАТА ДАВНОСТ ЗА ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА ТЕЧЕ ОТ 02.06.2021г.

КС: АБСОЛЮТНАТА ДАВНОСТ ЗА ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА ТЕЧЕ ОТ 02.06.2021г.

С Решение № 4 от 20.04.2021година, Конституционният съд ОТМЕНИ разпоредбата от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), с която се предвиждаше новата 10-годишна абсолютна давност за […]
15.04.2021

ВКС: КАКВО СЕ ВЗЕМА ПРЕДВИД ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНОТО НАКАЗАНИЕ?

Налагането на дисциплинарни наказания е най-силното средство на работодателя за укрепването на трудовата дисциплина. Когато по съответния ред бъде установено извършването на дисциплинарно нарушение от работник […]
06.04.2021

ВАС: Методиката по подмярка 4.1 от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Е НИЩОЖНА!

Върховният административен съд (ВАС) окончателно прогласи за нищожна Методиката за определяне на санкции във връзка с нарушения, установени по подмярка 4.1 от Програма за развитие на […]
02.04.2021
ВКС: ДИСЦИПЛИНАРНОТО НАКАЗАНИЕ НЕ СЕ ЗАЛИЧАВА С ОБРАТНА СИЛА!

ВКС: ДИСЦИПЛИНАРНОТО НАКАЗАНИЕ НЕ СЕ ЗАЛИЧАВА С ОБРАТНА СИЛА!

Налагането на дисциплинарни наказания е най-силното средство на работодателя за укрепването на трудовата дисциплина. Когато по съответния ред бъде установено извършването на дисциплинарно нарушение от работник […]
23.03.2021

ВАЖНО! КС ОТМЕНИ СПИРАНЕТО НА АВТОМОБИЛА ОТ ДВИЖЕНИЕ И ОТНЕМАНЕТО НА КНИЖКА ЗА НЕПЛАТЕНИ ГЛОБИ!

Конституционният съд (КС) единодушно обяви за противоконституционно временното отнемане на книжката и спирането на колата от движение заради неплатени глоби. Според КС законодателят е ограничил упражняването […]