НАЙ-НОВОТО

04.01.2023

Нов праг от 100 000лв. за регистрация по ДДС от 01.01.2023г.

С промяна на Закона за данъка върху добавената стойност от 23.07.2022г. беше изменен чл. 96, ал. 1 от закона, с което прагът за задължителна регистрация по […]
17.08.2022

Разпореждане с имуществото на непълнолетно дете – Разрешение от съд

На първо място следва да се уточни, че винаги се изисква разрешение от съд, когато се продава имущество на непълнолетни. Непълнолетни по смисъла на закона са […]
27.07.2022

Как да извършим проверка за наследство?

Как да разберем какво движимо и недвижимо имущество наследяваме и дали в наследството няма повече задължения? В житейски план смъртта на близък човек е винаги тежка. […]
12.11.2021

СТАНОВИЩЕ НА КЗЛД ЗА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ ОТ ЗЕЛЕНИТЕ СЕРТИФИКАТИ

Комисията за защита на личните данни издаде важно становище относно законосъобразното обработване на данни за ваксинационния статус в т. нар. зелени сертификати. Според комисията съгласно чл. […]
02.06.2021

Може ли дареният да откаже издръжка на дарителя?

С Решение № 110 от 17.05.2021г. Върховният касационен съд се произнесе по въпроса: Налице ли е проява на непризнателност, когато дареният не предостави поисканата от дарителя […]
28.04.2021
ВКС НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ НЕ СЕ УСТАНОВЯВА С АМБУЛАТОРЕН ЛИСТ!

ВКС: НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ НЕ СЕ УСТАНОВЯВА С АМБУЛАТОРЕН ЛИСТ!

С Решение № 223 от 23.04.2021година, Върховният Касационен съд, отмени изцяло решенията на Софийския районен съд и Софийския градски съд, приемащи хипотезата, че временната нетрудоспособност може […]