Съдебна практика

20.11.2019

Тълкувателно решение № 1/2009 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2008 г. Дължи ли се от общините внасяне на държавна такса за вписване на актове за частна общинска собственост?

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ №1/2008 г. гр.София, 21 май 2009 г. Дело № 1, по описа за 2008 г. на ОСГК, докладвано от съдия ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА Министърът на правосъдието на основание […]
20.11.2019

Тълкувателно решение № 3 от 30.XII.1994 г. по гр. д. № 3/94 г., ОСГК Следва ли да се счита, че текстът на чл. 8, ал. 4 ЗН допуска наследяване по право на заместване и за съребрените роднини или не?

Тълкувателно решение № 3 от 30.XII.1994 г. по гр. д. № 3/94 г., ОСГК, докладчик съдията Росица Ковачева Съдебна практика, Бюлетин на ВС на РБ, кн. […]