Съдебна практика

20.11.2019

Тълкувателно решение № 3 от 30.XII.1994 г. по гр. д. № 3/94 г., ОСГК Следва ли да се счита, че текстът на чл. 8, ал. 4 ЗН допуска наследяване по право на заместване и за съребрените роднини или не?

Тълкувателно решение № 3 от 30.XII.1994 г. по гр. д. № 3/94 г., ОСГК, докладчик съдията Росица Ковачева Съдебна практика, Бюлетин на ВС на РБ, кн. […]