Съдебна практика

21.11.2019

Тълкувателно Решение № 1 от 30.03.2012 г. по дело №1/2010г. на ОСГК на ВКС – искове по чл.344 ал.1 КТ

Тълкувателно Решение № 1 /2010 от 30.03.2012 г. Дело № 1, по описа за 2010 г. на ОСГК, докладвано от съдия БОЙКА СТОИЛОВА С разпореждане от 04.10.2010 г. на председателя на […]
21.11.2019

Тълкувателно Решение № 4/2009 г., ОСГК на ВКС дело №4/2010 г. Договор за замяна на недвижими имоти по чл. 222-223 ЗЗД, сключен между община и физическо лице

Тълкувателно Решение № 4/2009 г. гр.София, 07 юли 2010 г. Дело № 4, по описа за 2009 г. на ОСГК, докладвано от съдия СВЕТЛАНА КАЛИНОВА Председателят на Върховния касационен съд […]
21.11.2019

Тълкувателно Решение № 3/2009 г., дело №3/2010 год. ОСГК на ВКС – Изискване за вписване на искова молба на основание чл. 114 б.”в” във вр. с чл. 112 б.”з” ЗС

Тълкувателно Решение № 3/2009 г. гр.София, 19 юли 2010 год. Дело № 3, по описа за 2009 г. на ОСГК, докладвано от съдия ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА  Председателят на Върховният касационен съд с […]
20.11.2019

Тълкователно решение № 2/2009 г., дело №2/ 2009 г. на ОСГК – Приложима ли е нормата на чл. 7 от ЗВСВОНИ по отношение на конфискувани имущества по присъда, постановена по Наредбата-закон за съдене от Народен съд?

Тълкователно решение № 2/2009 г. гр.София, 04 декември 2009 г. Дело № 2, по описа за 2009 г. на ОСГК, докладвано от съдия Маргарита Соколова  Председателят на Висшия адвокатски съвет на […]
20.11.2019

Тълкувателно решение № 1/2010 г. на ВКС по т. д. № 1/2009 г., ОСГК – Приложима ли е нормата на чл. 5, ал. 2 и чл. 7 от ЗВСОНИ по отношение на трети добросъвестни лица?

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1/2009 г. гр.София, 02 юни 2010 г. Дело № 1, по описа за 2009 г. на ОСГК, докладвано от съдия БОНКА ДЕЧЕВА Председателят на Висшия адвокатски съвет […]
20.11.2019

Тълкувателно решение № 1/2009 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2008 г. Дължи ли се от общините внасяне на държавна такса за вписване на актове за частна общинска собственост?

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ №1/2008 г. гр.София, 21 май 2009 г. Дело № 1, по описа за 2008 г. на ОСГК, докладвано от съдия ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА Министърът на правосъдието на основание […]