Съдебна практика

21.11.2019

Тълкувателно Решение № 4/2009 г., гр.София, 07 юли 2010 г.

Тълкувателно Решение № 4/2009 г. гр.София, 07 юли 2010 г. Дело № 4, по описа за 2009 г. на ОСГК, докладвано от съдия СВЕТЛАНА КАЛИНОВА   Председателят на Върховния касационен […]
21.11.2019

Тълкувателно Решение № 3/2009 г., гр.София, 19 юли 2010 год.

Тълкувателно Решение № 3/2009 г. гр.София, 19 юли 2010 год. Дело № 3, по описа за 2009 г. на ОСГК, докладвано от съдия ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА   Председателят на Върховният касационен съд […]
20.11.2019

Тълкователно решение № 2/2009 г., гр.София, 04 декември 2009 г.

Тълкователно решение № 2/2009 г. гр.София, 04 декември 2009 г. Дело № 2, по описа за 2009 г. на ОСГК, докладвано от съдия Маргарита Соколова   Председателят на Висшия адвокатски съвет […]
20.11.2019

Тълкувателно решение № 1 от 2.06.2010 г. на ВКС по т. д. № 1/2009 г., ОСГК

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1/2009 г. гр.София, 02 юни 2010 г.  Дело № 1, по описа за 2009 г. на ОСГК, докладвано от съдия БОНКА ДЕЧЕВА         Председателят на […]
20.11.2019

Тълкувателно решение № 1 от 21.05.2009 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2008 г.

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ №1/2008 г. гр.София, 21 май 2009 г. Дело № 1, по описа за 2008 г. на ОСГК, докладвано от съдия ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА   Министърът на правосъдието на […]
20.11.2019

Тълкувателно решение № 3 от 30.XII.1994 г. по гр. д. № 3/94 г., ОСГК

Тълкувателно решение № 3 от 30.XII.1994 г. по гр. д. № 3/94 г., ОСГК, докладчик съдията Росица Ковачева Съдебна практика, Бюлетин на ВС на РБ, кн. […]