Съдебна практика

27.02.2024

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ от 23.01.2024 год. по ТД №1/2021 на ОСГК на ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 1/2021 г. гр. София, 23.01.2024 год. Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска колегия в съдебно заседание на 23 ноември 2023 […]
10.02.2023

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 2/2018 от 23.06.2022 год. на ОСГТК на ВКС по чл. 274, ал. 2, предл. 2 ГПК

Тълкувателното дело е образувано на осн. чл. 125 от Закона за съдебната власт с разпореждане от 07.02.2018 на Председателя на Върховния касационен за приемане на тълкувателно […]
18.02.2021

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 1/2019 гр.София, 02.12.2019 год., Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска колегия по протокол от 21.11.2019 г

  Дело № 1 по описа за 2019 г. на ОСГК, докладвано от съдия ИЛИЯНА ПАПАЗОВА. Тълкувателното дело е образувано с разпореждане на Председателя на ВКС […]
18.02.2021

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 1/2018 гр.София, 04.06.2020 год., Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска колегия по протокол от 05.03.2020 г.

  Дело № 1 по описа за 2018 г. на ОСГК, докладвано от съдия ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ.  „Какво е правното значение на изтичането на срока за проверка […]
18.02.2021

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 2/2019 гр.София, 25.11.2020 год., Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска колегия по протокол от 02.11.2020 г Дело № 2 по описа за 2019 г. на ОСГК

Тълкувателното дело е образувано с разпореждане от 17.06.2019 г. на председателя на ВКС, с което въз основа на предложение на заместника на председателя на ВКС и […]
18.02.2021

Тълкувателно решение №2 София, 28 февруари 2018г., Върховният касационен съд на Република България, ОСНК

Дело № 2 по описа за 2017 година, докладвано от съдия ПЕТЯ ШИШКОВА.   На основание чл. 125, вр. чл. 124, ал. 1, т. 1, пр. […]