Трудово право

Част от услугите, които можем да извършим за Вас в областта на трудовото право включват:

Дело за незаконно уволнение - изготвяне на необходимата документация и процесуално представителство;

Дело за неизплатено трудово възнаграждение и неизплатено обезщетение - изготвяне на необходимата документация и процесуално представителство;

Изготвяне на документи относно възникването, действието, изменението и прекратяването на индивидуални трудови правоотношения - индивидуални трудови договори и допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди на работодатели, актове по прекратяване на трудови правоотношения;

Изготвяне на фирмени актове и правила, като например:  правила за вътрешния трудов ред, правилници за вътрешния документооборот, правила за защита на личните данни.

Научете повече за:

19.11.2019

ДЕЛО ЗА НЕИЗПЛАТЕНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Делото за неизплатено трудово възнаграждение е правна възможност, която Законодателят е предвидил, при забавяне на плащане на трудовото възнаграждение за работника от страна на работодателя. Как […]
19.11.2019

ДЕЛО ЗА НЕИЗПЛАТЕНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

За работник или служител, на когото трудовия договор е прекратен от работодател, които не е спазил предвидената в Кодекса на труда процедура, е налице правен интерес […]
19.11.2019

ДЕЛО ЗА НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ

За работник или служител, на когото трудовия договор е прекратен от работодател, който не е спазил предвидената в Кодекса на труда процедура, е налице правен интерес […]