СПИРА ЛИ СЕ СРОКА ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА ИПОТЕКАТА, В ПЕРИОДА НА ПАНДЕМИЯТА?

НАСЛЕДЯВА ЛИ СЕ ЕДНОЛИЧНИЯ ТЪРГОВЕЦ
НАСЛЕДЯВА ЛИ СЕ ЕДНОЛИЧНИЯТ ТЪРГОВЕЦ?
19.02.2021
СПИРАНЕТО НА ГРАНИЦАТА ЗА НЕПЛАТЕНИ ТАКСИ – ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННО
ВАС: СПИРАНЕТО НА ГРАНИЦАТА ЗА НЕПЛАТЕНИ ТАКСИ-ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННО!
10.03.2021
СПИРАН ЛИ Е СРОКЪТ ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА ВПИСВАНЕТО НА ИПОТЕКА?

СПИРАН ЛИ Е СРОКЪТ ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА ВПИСВАНЕТО НА ИПОТЕКА?

 

Спрян ли е бил  10-годишния срок, в който може да бъде подновено вписването на ипотека, без тя да губи ред за периода от 13.03.2020г. до 16.04.2020г.?  – Върховния касационен съд на Република България дава отговор на този важен въпрос.

Със Заповед № РД-01-124, от 13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването на територията на Република България бяха въведени временни противоепидемични мерки.

Беше приет и Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, влязъл в сила от 14.05.2020г..

В тази връзка във времето на противоепидемичната обстановка в Република България бяха спрени давностните срокове, с изтичането на които се погасяват или придобиват права от частноправните субекти.

В последствие бяха образувани множество дела, относно отказа на Агенция по вписванията за подновяване вписването на договорна ипотека.

Производството, което ВКС разгледал е образувано по подадена жалба срещу Определение на Пловдивския окръжен съд, с което е отказано вписване на молба за частично подновяване вписването на договорна ипотека.

ВКС приема за разглеждане делото, за да изясни въпроса дали срокът по                                       чл. 172 от ЗЗД е сред спрените на 13 март 2020 г. (по силата на чл. 3, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение /ЗМДВИП/) и дали това, че може да се извършват неотложни нотариални производства изключва спирането на сроковете.

В мотивите на горепосоченото Определение на ВКС, върховните съдиите, заявяват, че предвидената от Закона допустимост за извършване на неотложни нотариални производства представлява допълнителна възможност за правните субекти да получат необходимото съдействие при упражняване на нетърпящо отлагане права. Тази възможност няма отношение към приложението на чл. 3, ал. 2 от ЗМДВИП и настъпването на предвидените в тази норма правни последици, свързани със спиране на сроковете.

 

Така върховните съдии заявяват, че от 13.03.2020г. до 16.04.2020г. срокът, в който може да бъде подновено вписването на ипотека, без тя да губи ред е бил спрян.

С пълния текст на Определение №15, от 29.01.2021г. на Върховния Касационен  Съд можете да се запознаете ТУК.