ДЕЛО ЗА НЕИЗПЛАТЕНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ДЕЛО ЗА НЕИЗПЛАТЕНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
19.11.2019
ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ АКТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ
19.11.2019

Делото за неизплатено трудово възнаграждение е правна възможност, която Законодателят е предвидил, при забавяне на плащане на трудовото възнаграждение за работника от страна на работодателя.

Как ще сме Ви полезни:

Ако на Вас не ви е заплатено трудово възнаграждение:

 • Ще получите правна консултация с наш адвокат;
 • Ще проучим съдебната практика във връзка с Вашия казус;
 • Ще Ви уведомим за всички доказателства, които е необходимо да представите за защита на Вашите интереси;
 • Ще изготвим Искова молба и ще подготвим всички необходими документи;
 • Ще входираме Исковата молба в компетентния за това съд;
 • Ще защитим Вашите интереси пред съда в съдебно производство и/или при извън съдебно решаване на Вашия казус.

Ако срещу Вас е предявен иск за заплащане на трудово възнаграждение:

 • Ще получите правна консултация с наш адвокат;
 • Ще проучим съдебната практика във връзка с Вашия казус;
 • Ще Ви уведомим за всички доказателства, които е необходимо да представите за защита на Вашите интереси;
 • Ще изготвим отговор на искова молба и ще подготвим всички необходими документи;

Ще входираме отговора на исковата молба своевременно в компетентния за това съд;

 • Ще защитим Вашите интереси пред съда в съдебно производство и/или при извън съдебно решаване на Вашия казус.

Срок за образуване на дело за неизплатено трудово възнаграждение:

 • Срокът за подаване на иск за неизплатено трудово възнаграждение е три години от момента, в който вземането е станало изискуемо.

Продължителност:

 • Продължителността на процедурата при всеки индивидуален случай е различна.

Адвокатско възнаграждение:

 • Съгласно Наредба №1 oт 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.