ДЕЛО ЗА НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ

ДЕЛО ЗА СМЯНА НА ИМЕ
15.11.2019
ДЕЛО ЗА НЕИЗПЛАТЕНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
19.11.2019

За работник или служител, на когото трудовия договор е прекратен от работодател, който не е спазил предвидената в Кодекса на труда процедура, е налице правен интерес от предявяване на иск за незаконно уволнение.

Как ще сме Ви полезни:

Ако Вие сте незаконно уволнен:

 • Ще получите правна консултация с наш адвокат, в зависимост от спецификата на Вашето уволнение;
 • Ще проучим съдебната практика във връзка с Вашия казус;
 • Ще Ви уведомим за всички доказателства, които е необходимо да представите за защита на Вашите интереси;
 • Ще изготвим Искова молба и ще подготвим всички необходими документи;
 • Ще входираме Исковата молба в кометентния за това съд;
 • Ще защитим Вашите интереси пред съда в съдебно производство и/или при извън съдебно решаване на Вашия казус.

Ако срещу Вас е предявен иск за незаконно уволнение:

 • Ще получите правна консултация с наш адвокат;
 • Ще проучим съдебната практика във връзка с Вашия казус;
 • Ще Ви уведомим за всички доказателства, които е необходимо да представите за защита на Вашите интереси;
 • Ще изготвим отговор на искова молба и ще подготвим всички необходими документи;
 • Ще входираме отговора на исковата молба своевременно в компетентния за това съд;
 • Ще защитим Вашите интереси пред съда в съдебно производство и/или при извън съдебно решаване на Вашия казус.

Срок за образуване на дело за незаконно уволнение:

 • Образуването на трудово дело за незаконосъобразно прекратяване на трудов договор, следва да се предяви в срок от два месеца считано от датата на връчване на заповедта на основание чл. 358, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

Продължителност:

 • Продължителността на процедурата при всеки индивидуален случай е различна.

Адвокатско възнаграждение:

 • Съгласно Наредба №1 oт 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.