Облигационно право

  Част от услугите, които можем да извършим за Вас в областта на облигационното право включват:

  Предварителни и окончателни договори за покупко-продажба, заем, наем, аренда, дарение, поръчка, изпълнение, СМР и лизинг - изготвяне на необходимата документация и представителство;

  Представителство при преговори и сключване на договор;

  Неизпълнение по договор и непозволено увреждане - изготвяне на необходимата документация и процесуално представителство;

  Дело, свързано с действителността, изпълнението и развалянето на договор - изготвяне на необходимата документация и процесуално представителство ;

  Покана за изпълнение и нотариална покана - изготвяне на необходимата документация;

  Договорна ипотека,подготвяне на нотариален акт за учредяване на право на строеж, нотариален акт за право на ползване, нотариален акт за прехвърляне на право на собственост - изготвяне на необходимата документация.

03.09.2020
ДОГОВОР ЗА ЗАМЯНА

ДОГОВОР ЗА ЗАМЯНА

  С договора за замяна всяка от страните по договора се задължава да прехвърли на другата страна собствеността върху определена вещ, за да получи в замяна […]
28.08.2020
ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ

ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ

Договорът за заем е средство за получаване на пари или други заместими вещи от друго лице, които необходимо да се върнат, след изтичането на определен период. […]
24.07.2020

ДОГОВОР ЗА НАЕМ

  С договора за наем наемодателят предоставя на наемателя определена вещ за временно ползване срещу заплащане на наемна цена.             Как ще сме Ви полезни: Ще […]