Вещно право

Част от услугите, които можем да извършим за Вас в областта на вещното право включват:

Консултации по въпроси свързани с недвижими имоти, земеделски земи, жилища, строителство;

Покупко-продажба, дарение, замяна, наем на недвижими имоти - изготвяне на необходимата документация и процесуално представителство;

Делба на имущество /доброволна и съдебна/ - изготвяне на необходимата документация и процесуално представителство;

Установяване на право на собственост върху недвижими имоти - изготвяне на необходимата документация и процесуално представителство;

Дело, свързано с недвижим имот - изготвяне на необходимата документация и процесуално представителство;

Пълно правно обслужване на инвестиционни проекти по придобиване на парцели и строеж на жилищни сгради, ваканционни селища, затворени комплекси;

Отпускане на кредити и финансиране на инвестиционни и жилищни проекти - изготвяне на необходимата документация и представителство.

18.07.2023

Нотариален акт за давностно владение – как да се снабдя?

В предходната статия „Имот без документи-как да се снабдя с документи за собственост?” разгледахме процеса по снабдяване с нотариален акт, въз основа на писмени доказателства, установяващи […]
06.07.2020

ИСК ЗА СОБСТВЕНОСТ П чл. 109 от Закона за собствеността

  Собственикът може да предяви иск против всички действия на трети лица, които, без да накърняват неговото владение върху вещта, му пречат да упражнява правото си […]
06.07.2020

ИСК ЗА СОБСТВЕНОСТ ПО чл. 108 от Закона за собствеността

  Собственикът може да иска своята вещ от всяко лице, което я владее или държи без да има основание за това/без да е неин собственик. Основания […]