Акт за установяване на административно нарушение (АУАН). Как да се защитя?

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 2/2018 от 23.06.2022 год. на ОСГТК на ВКС по чл. 274, ал. 2, предл. 2 ГПК
10.02.2023
Имот без документи-как да се снабдя с документ за собственост?
11.07.2023

Целта на настоящия материал е да даде насоки как да се защитите, когато Ви съставят акт, без да Ви натоварва с правна теория.

Кога се издава Акт за установяване на административно нарушение (АУАН)?

Акт за установяване на административно нарушение се издава се издава винаги, когато компетентен държавен орган (например КАТ, ТОЛ, Агенция пътна инфраструктура, Община, МВР и други) установи, че даден правен субект – Вие, ваше търговско дружество, сдружение или фондация е извършило административно нарушение. Актът има определено в Закона за административните нарушение и наказания съдържание, на което няма да се спираме в настоящия материал.

Какво е важно да знаете когато Ви съставят Акт за установяване на административно нарушение?

Първо е важно да знаете какви са правата Ви при съставяне на АУАН, а именно:

  • да се запознаете със съдържанието на Акта, преди да го подпишете;
  • да заявите възраженията си още при съставянето на акта;
  • да получите екземпляр от акта;
  • да откажете да подпише акта (В този случай обаче не получавате екземпляр от акта, като това не спира административнонаказателното производство);
  • имате право в 7 дневен срок от връчване на акта  да представите пред административнонаказващия орган писмените си възражения и да приложите доказателства;

Какво е най-важно да направите, когато Ви съставят акт:

  • Запазете спокойствие и не се карайте с актосъставителя (Това не Ви носи позитиви като е възможно да Ви навреди при обжалването на Акта);
  • Внимателно прочетете акта преди да го подпишете;
  • Не коментирайте с актосъставителя записаното в акта (например ако откриете грешки и несъответствия в акта, не ги споделяйте с актосъставителя – така му давате възможност да отстрани грешката си преди да подпишете акта);
  • Задължително заявете,че искате в акта да се впише Вашето възражение. Няма нужда да обяснявате какви са възраженията Ви. Дори в много случаи е по-добре да не пишете подробни възражения, тъй като така ограничавате възможностите си защита. Достатъчно е да бъде записано „Възразявам срещу акта”. Това е изключително важно за защитата на интересите Ви, тъй като има съдилища в страна, които приемат, че щом в акта няма вписано възражение, то нарушителя признава вината си.

Много често актосъставителите заявяват, че в акта няма място за възражение и да подадете допълнително писмено възражение в 7 дневен срок, ако желаете. Това е невярна информация. Законът е категоричен, че в Акта може да се впише възражение.

 Действително в 7 дневен срок от съставянето на акт можете да подадете допълните писмени възражения срещу него като представите и доказателства. Препоръчваме преди да подавате подробни възражения срещу акта да се консултирате с адвокат, който е специалист в съответната област.

Това е важно, тъй като в масовия случай въпреки направените възражения се издава наказателно постановление. В този случай направените подробни възражения след съставянето на Акта ограничават възможностите за защита при съдебното обжалване на Наказателното постановление.

Настоящият материал е изготвен от екипа на Адвокатско дружество „Митов § Партньори” и не представлява правна консултация. Целта на материала е да предостави обща информация и разяснения. За информация и връзка с екипа на Адвокатско дружество „Митов § Партньори” на https://kantora-mitov.com.