А ВИЕ ИМАТЕ ЛИ ПРОБЛЕМИ С ВАШИТЕ СЪСЕДИ?

ВЕЩИ ЛИЦА – КОИ СА ТЕ И КАКВИ СА ТЕХНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ?
05.02.2021
Тълкувателно решение №2 София, 28 февруари 2018г., Върховният касационен съд на Република България, ОСНК
18.02.2021
А ВИЕ ИМАТЕ ЛИ ПРОБЛЕМИ С ВАШИТЕ СЪСЕДИ?

А ВИЕ ИМАТЕ ЛИ ПРОБЛЕМИ С ВАШИТЕ СЪСЕДИ?

Случвало ли Ви се е да бъдете обезпокоявани от Вашите съседи, които със своите действия пречат да използвате спокойно своя имот? Безпокойството Ви може да е от най-различно естество, например: съседът Ви да вдига много шум, да е изградил постройка или посадил голямо дърво, с което да Ви пречи да упражнявате спокойно правата си като собственик на Вашия имот.

Когато имате подобен проблем, Ви препоръчваме първо да разговаряте с Вашия съсед. Ако разговора не даде резултат и Вашето неудобство продължава, съветваме Ви да се обърнете към опитен адвокат.

В такива случаи може да поискате от Вашия адвокат да стартира процедура по медиация. Възможно е чрез медиация проблемът да се реши по-бързо и по-благоприятно и за двете страни.

В случай, че процедурата по медиация е неуспешна – може да подадете молба в съда срещу съседът, който Ви обезпокоява.

Делото може да бъде не само срещу лицето, което е извършило действието, с което ви се пречи да ползвате нормално и пълноценно имота си, но и срещу лице, което продължава да поддържа това действие, например да   заведете дело срещу новия собственик, който не желае да събори постройката, изградена от предишния собственик, която ви пречи.

С образуване на такова дело е необходимо да докажете, че с действията си съседът Ви пречи да упражнявате правото на собственост върху имота си в неговия пълен обем и също така ви създават пречки за ползването на имота по-големи от обикновените.

В някой случаи обезпокояването от страна на съседите Ви е толкова драстично, че съдебната практика приема, че самото действие е достатъчно, за да не е необходимо да доказвате създаденото Ви неудобство. Например, когато нарушението се изразява в строеж в съседен имот, който навлиза в имота ви, което безспорно Ви пречи да го ползвате. Също така, когато действията на съседите Ви са в нарушение на строителните или санитарно – хигиенните правила, например: когато съседът ви строи на по-малко от 3 метра от страничната регулационна линия до имота Ви или когато съседите Ви превишават установените за населеното място нива на шум. Нивата на шум са санитарно – хигиенни изисквания, които са установени в закона с цел опазване на здравето на всички живущи в определено населено място, като в този случай безспорно се пречи на пълноценното ползване на имота от собственика му, тъй като нарушаването на тези санитарно – хигиенни изисквания създава риск за живота и здравето на собственика при ползването на имота му.

При спечелване на съдебното производство, със своето решение съдът може да задължи лицето срещу, което е образувано делото да преустанови дейностите, с които Ви пречи да ползвате нормално и пълноценно имота си или да се въздържи от извършването на действия, които нарушават Вашето право на собственост, в зависимост от това, което Вие сте поискали от съда със подаване на молбата за образуване.

За повече информация и консултация по конкретни правни въпроси, позвънете на +359 879 229 221 или направете запитване ТУК.