БЕЗ МАСКА = АКТ И ГЛОБА! КАК ДА СЕ ЗАЩИТЯ?

НОСЕНЕТО НА ПРЕДПАЗНА МАСКА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НА ОТКРИТО, ПРИ ЛИПСА НА ДИСТАНЦИЯ ОТ 1,5м.
НОСЕНЕТО НА ПРЕДПАЗНА МАСКА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НА ОТКРИТО, ПРИ ЛИПСА НА ДИСТАНЦИЯ ОТ 1,5м.
22.10.2020
От 29.10.2020г. се въвеждат нови противоепидемичните мерки.
ОТ 29.10.2020г. СЕ ВЪВЕЖДАТ НОВИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.
28.10.2020
глоба, акт, наказателно постановление, маска, предпазна маска, covid-19, АУАН, НП, защита

глоба, акт, наказателно постановление, маска, предпазна маска, covid-19, АУАН, НП, защита

Във връзка с нарастващия брой на заболелите от Covid-19 през последния месец бе издадена Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се въведоха редица противоепидемични мерки. От 22.10.2020г. става задължително носенето на предпазни маски или други средства покриващи носа и устата от намиращите се на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на дистанция. Остава и задължението за носене на маска на закрити обществени места..

При нарушение на въведените противоепидемични мерки се предвиждат следните санкции:

  • За физическите лица глоба в размер от 300 до 1 000 лева при първо нарушение, а при повторно нарушение от 1000 до 2000 лева;
  •  За юридическите лица и еднолични търговци имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лева при първо нарушение, а при повторно нарушение от 2000 до 5000 лева.

Подобни мерки имаше в първите месеци след обявяване на извънредното положение през месец март. Не е ясно в каква степен въведените мерки спомогнаха за ограничаване на заразата, но в резултат на тях бяха наложени огромен брой санкции за неспазване на въведените ограничения.

Как да се защитите, ако Ви съставят АУАН?

  1. Не се карайте с актосъставителя;
  2. Не пишете възражение на място преди да обмислите добре ситуацията. Твърде често при съставяне на акт хората пишат необмислени възражения, като така влошават шансовете си за успех при съдебното обжалване на акта Запомнете, че можете да подадете писмено възражение в тридневен срок от връчването на акта;
  3. Преди да пишете възражение направете консултация с адвокат специалист в областта, който да прегледа акта и заедно да изградите защитна стратегия. Възможно е вашият случай да попада в предвидените изключения от задължението за носене на маска или в акта да има грешки и непълноти;
  4. Важно е да знаете, че неподаването на възражение/обяснение по акта не препятства съдебното обжалване на издаденото въз основа на акта наказателното постановление.

Как да се защитите, ако получите наказателно постановление?

  1. Единствената Ви възможна защита е обжалването пред съд на постановлението, в 7 дневен срок от получаването му! Постановление трябва да има определеното в закона съдържание;
  2. За да имате максимален шанс успех при обжалването на наказателното постановление е необходимо да направите консултация с адвокат специалист в областта. За срещата е необходимо да носите наказателното постановление и всички доказателства, с които разполагате;
  3. Важно е да знаете, че с последното изменение на чл. 63 от ЗАНН, в съдебния процес по обжалване на наказателни постановления вече се дължат разноски. Това означава, че ако спечелите делото, съдът ще Ви присъди всички разноски, който сте направили за обжалването на постановлението. Загубите ли делото обаче, съдът може да присъди възнаграждение за юрисконсулт на органа, издал наказателното постановление.

По-подробна информация относно процедурата по възражение срещу акт и обжалване на наказателно постановления за непоставяне на предпазна маска ще откриете в статията ГЛОБИХА МЕ НА УЛИЦАТА – КАКВИ СА ПРАВАТА МИ?

За информация и консултация по конкретни правни въпроси, свързани с глоби за неспазване на противоепидемичните мерки  позвънете на +359 883 474 017 или направете запитване ТУК.