БГТОЛ – ГЛОБА – НЕ БЪРЗАЙТЕ С ПЛАЩАНЕТО

БГТОЛ – РЕАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА!4 ВЪЗМОЖНОСТИ ДА СПЕСТИТЕ ПАРИ!
23.09.2020
ДО ТОЗИ, КОЙТО ЖЕЛАЕ ДА ЗАКУПИ ИМОТ ОТ ПУБЛИЧНА ПРОДАН!
ДО ТОЗИ, КОЙТО ЖЕЛАЕ ДА ЗАКУПИ ИМОТ ОТ ПУБЛИЧНА ПРОДАН!
09.10.2020

В първата част на материала разгледахме част от основните положения, свързани със законодателната уредба на тол таксите в България, както и средствата за защита при наложена глоба или имуществена санкция при нарушения на задължението за заплащане на тол такса. Първата част на статията можете да прочетете ТУК.

В настоящия материал ще разгледаме основните положения при законодателната регламентация на компенсаторната такса и 4 причини да не бързате със заплащането й.

Компенсаторната такса е уредена в чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата. Плащането на тази такса е правна възможност за освобождаване от административнонаказателна отговорност не само на нарушителя, но и на собственика/ползвателя на превозното средство. Ако водач на пътно транспортно средство се движи по платената пътна мрежа (за да видите платената пътна мрежа натиснете тук) без е-винетка или заплатена тол такса и бъде спрян за проверка от АПИ/ Национално тол-управление/ или МВР, той има право да плати компенсаторна такса, за да не му бъде съставен акт за установяване на административно нарушение.

Във връзка с възможността за заплащане на компенсаторни такси се наблюдава тенденция за упражняване на натиск от страна на служителите на АПИ за заплащане на компенсаторна такса, за да не се съставя АУАН на място при проверка. Има множество случаи, при които водачът се спира и се държи на място за „проверка” по няколко часа, докато не бъде заплатена компенсаторна такса.

Съветваме фирмите и водачите да не се поддават на натиска за заплащане на компенсаторна такса, тъй като ние смятаме, че заплащането на компенсаторна такса, за да не се съставя АУАН, не е в интерес на фирмите превозвачи и шофьорите, поради следните причини:

  • По своята същност компенсаторната такса представлява доброволно плащане. В случай, че бъде заплатена се губи възможността да бъде оспорено твърдяното нарушение и таксата в повечето случаи не подлежи на връщане. Възстановяването на заплатена компенсаторна такса е принципно възможно в няколко хипотези, на които няма да се спираме в настоящия материал. Със заплащането на компенсаторна такса платеца практически признава твърдяното нарушение. Важно е да се отбележи, че чл. 189е, ал. 3 от ЗДвП предвижда възможност компенсаторната такса да бъде заплатена в четиринадесет дневен срок от връчването на АУАН. Поради тази причина смятаме, че е по-добре да бъде издаден АУАН и едва след това се обмисли възможността за плащане на компенсаторна такса. Причината за това е, че издаденият АУАН може да съдържа грешки или непълноти, което да доведе до отпадане на наказанието. Този 14-дневен срок може да бъде използван за консултация със специалист, който да прегледа издадения АУАН.
  • Втората причина, поради която заплащането на компенсаторна такса преди издаването на АУАН не е препоръчително е, че съществува вероятност да е налице грешка в системата на АПИ и всъщност да няма нарушение. Ако в тази ситуация се плати компенсаторна такса в последствие е извънредно трудно да се установи проблема, тъй като няма да разполагате с данните за твърдяното нарушение, тъй като при заплащане на компенсаторна такса преди издаване на АУАН разполагате само с разписка за преведена сума.
  • Третата ситуация, при която не е във Ваш интерес да заплатите компенсаторна такса преди издаване на АУАН е когато пътувате с маршрутна карта, в която има допусната грешка, като например: грешно въведен регистрационен номер. В подобни хипотези е възможно грешката да е допусната от служителя оформил маршрутната карта. В тази ситуация ако заплатите компенсаторна такса и от дружеството, което Ви е продало сгрешената маршрутна карта откажат да възстановят платената от Вас сума, то Вие  няма да разполагате с надлежни доказателства, че сте платили компенсаторна такса именно поради сгрешената маршрутна карта, а не поради друго нарушение. Това ще затрудни доказването на претенцията Ви при евентуален съдебен процес.
  • Четвъртата ситуация, при която препоръчваме да не бързате със заплащането на компенсаторна такса, е когато използвате устройство или GPS тракери за автоматично отчитане и заплащане на дължимата тол такса. При ползването на тези устройства има множество случаи на технически неизправности при работата на устройството, което може да доведе до санкции. В тези случай, има предвидени правила за действие при неизправност на устройството, при изпълнението на които може да отпадне отговорността на водача/собственика.

Плащането на компенсаторна такса е само една от възможностите, с които разполагате когато Ви спрат от АПИ или МВР, много често обаче плащането на компенсаторна такса на място не е най-доброто нещо, което можете да направите, за да защитете интересите си. Не забравяйте, че имате право да заплатите компенсаторна такса в четиринадесет дневен срок от връчването на акта за установяване на административно нарушение.

За повече информация и консултация по конкретни правни въпроси, свързани с тол и компенсаторни такси позвънете на +359 883 474 017 или направете запитване ТУК.