ДОГОВОР ЗА ЗАМЯНА

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ИСК - ЗАЩИТА ЗА КРЕДИТОРА
ДЪЛЖАТ ВИ ПАРИ, КАК ДА СИ ГИ ВЗЕМЕТЕ?!
03.09.2020
свободният пазар на електроенергия
СВОБОДНИЯТ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
16.09.2020
ДОГОВОР ЗА ЗАМЯНА

ДОГОВОР ЗА ЗАМЯНА

 

С договора за замяна всяка от страните по договора се задължава да прехвърли на другата страна собствеността върху определена вещ, за да получи в замяна собствеността върху друга вещ.

  Как ще сме Ви полезни:

  • Ще получите правна консултация с наш адвокат, относно сключването на договора за замяна;
  • Ще изготвим за Вас индивидуален договор за замяна;
  • Ще Ви уведомим за всички документи, които е необходимо да приложите при сключване на договора за замяна;
  • Ще Ви окажем правна помощ по проблеми с вече сключени договори – валидност, изпълнение, разваляне, унищожаване, прекратяване и др..

 Държавни и нотариални такса за издаване на договор за покупко-продажба:

  • В зависимост от същността, предмета и цената на договора за замяна.

Адвокатскво възнаграждение:

  • Съгласно Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.