ДОГОВОР ЗА НАЕМ

ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
16.07.2020
ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
25.08.2020

 

С договора за наем наемодателят предоставя на наемателя определена вещ за временно ползване срещу заплащане на наемна цена.

            Как ще сме Ви полезни:

  • Ще получите правна консултация с наш адвокат, относно сключването на договора за наем;
  • Ще изготвим за Вас индивидуален договор за наем;
  • Ще Ви уведомим за всички документи, които е необходимо да приложите при сключване на договора за наем;
  • Ще Ви окажем правна помощ по проблеми с вече сключени договори – валидност, изпълнение, разваляне, унищожаване, прекратяване и др.;

           Адвокатскво възнаграждение:

  • Съгласно Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.