ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

ИСК ЗА СОБСТВЕНОСТ П чл. 109 от Закона за собствеността
06.07.2020
ДОГОВОР ЗА НАЕМ
24.07.2020
ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

С договора за покупко-продажба продавачът се задължава да прехвърли на купувача собствеността на една вещ или друго право срещу цена, която купувачът се задължава да му заплати.

Как ще сме Ви полезни:

  • Ще получите правна консултация с наш адвокат, относно сключването на договора за покупко-продажба;
  • Ще изготвим за Вас индивидуален договор за покупко-продажба;
  • Ще Ви уведомим за всички документи, които е необходимо да приложите при сключване на договора за покупко-продажба;
  • Ще Ви окажем правна помощ по проблеми с вече сключени договори – валидност, изпълнение, разваляне, унищожаване, прекратяване и др..

Такси при сключване на договор за покупко-продажба:

  • В зависимост от същността, предмета и цената на договора за покупко-продажба.    

Адвокатско възнаграждение:

  • Съгласно наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.