Въвеждат се нови противоепидемични мерки, считано от 01.07.2020г. до 15.07.2020г.

Отново е задължително носенето на маски на закрити места.
Отново е задължително носенето на маски на закрити места.
23.06.2020
ИСК ЗА СОБСТВЕНОСТ ПО чл. 108 от Закона за собствеността
06.07.2020

Въвеждат се нови противоепидемични мерки, считано от 01.07.2020г. до 15.07.2020г.

Въвеждат се нови противоепидемични мерки, считано от 01.07.2020г. до 15.07.2020г.

Въвеждат се нови противоепидемични мерки, считано от 01.07.2020г. до 15.07.2020г.

Минитърът на здравеопазването въвежда следните противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.07.2020г. до 15.07.2020г., а именно следните:

1. Преустановяват се присъствените учебни заведения в центровете за подкрепа на личностно развитие и специалните обслужващи звена от системата на предучилищното и учлищното образование както и във висшите училища.

 

2. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен състезателен характер за всички възрастови групи, на откритон и закрито могат да се провеждат в присъствието на публика, при заетост на местата до 50 %, от общия им капацитет.

3. При провеждане на футболни мачове се допуска публика до 1000 души на сектор.

4. Културни и развлекателни мероприятия могат да се оргганизират и провеждат при заетост на местата до 50%.

5. Масови събития, в т.ч. свабди и други празненства, както и работата на дискотеките и нощните заведения следва да се организират и провеждат при заетост на местата до 50%.

С пълния текст на Заповед РД-01-370/30.06.2020г. можете да се запознаете в прикачения файл. Заповед РД-01-370/30.06.2020г.

За повече информация: Министерство на здравеопазването