Отново е задължително носенето на маски на закрити места.

Въвеждат се нови противоепидемични мерки, считано от 23.06.2020г. до 30.06.2020г.
Въвеждат се нови противоепидемични мерки, считано от 23.06.2020г. до 30.06.2020г.
23.06.2020
Въвеждат се нови противоепидемични мерки, считано от 01.07.2020г. до 15.07.2020г.
Въвеждат се нови противоепидемични мерки, считано от 01.07.2020г. до 15.07.2020г.
02.07.2020

Отново е задължително носенето на маски на закрити места.

Отново е задължително носенето на маски на закрити места.

Отново е задължително носенето на маски на закрити места.

Министърът на здравеопазването издаде заповед с която се въвеждат следните противоепидемични мерки, считано от 23.06.2020г. до 30.06.2020г., а именно:

  1. Спазване на поне 1,5 м физическа дистанция от хората на открито/тези които не са едно семейство или домакинство/.
  2. Всички работодатели се задължават да гарантират дистанция от 1,5 м между служителите си и да им осигурят предспазни средства в зависимост от спецификата на работата.
  3. Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство покриващо устата и носа на всички закрити обществени места е задължително.                                              С пълния текст на Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. можете да се запознаете в прикачения файл.Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г.                                                                                                                         За повече информация: Министерство на здравеопазването