Въвеждат се нови противоепидемични мерки, считано от 23.06.2020г. до 30.06.2020г.

Дискотеките, нощните клубове и пиано-баровете могат да възобновят дейността си от 15.06.2020г.
Дискотеките, нощните клубове и пиано-баровете могат да възобновят дейността си от 15.06.2020г.
14.06.2020
Отново е задължително носенето на маски на закрити места.
Отново е задължително носенето на маски на закрити места.
23.06.2020

Въвеждат се нови противоепидемични мерки, считано от 23.06.2020г. до 30.06.2020г.

Въвеждат се нови противоепидемични мерки, считано от 23.06.2020г. до 30.06.2020г.

Въвеждат се нови противоепидемични мерки, считано от 23.06.2020г. до 30.06.2020г.

Министърът на здравеопазването издаде заповед с която се въвеждат следните противоепидемични мерки:

  1. Преустановяват се присъствените учебни занията в училищата, центровете за подкрепа на личностното развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образувание, както и във висшите училища, като има изключения от забраната.
  2. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен състезателен характер за всички възрастови групи, на откритон и закрито могат да се провеждат в присъствието на публика, при заетост на местата до 50 %, от общия им капацитет.
  3. При провеждане на футболни мачове се допуска публика до 1000 души на сектор.
  4. Културни и развлекателни мероприятия могат да се оргганизират и провеждат при заетост на местата до 50%.
  5. Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство покриващо устата и носа на всички закрити обществени места е задължително.                                              С пълния текст на Заповед № РД-01-353/22.06.2020 г. можете да се запознаете в прикачения файл. Заповед № РД-01-353/22.06.2020 г.

За повече информация: Министерство на здравеопазването