Изпитът за младши съдии ще се проведе 4.07.2020г.

Отпадат част от мерките въведени заради COVID-19, със Заповед № РД-01-277/26.05.2020 г.
27.05.2020
Носенето на маска или друго предпазно средство остава задължително в обществения транспорт, в аптеки и лечебни заведения
Носенето на маска или друго предпазно средство остава задължително в обществения транспорт, в аптеки и лечебни заведения
14.06.2020

Изпитът за младши съдии ще се проведе 4.07.2020г.

Изпитът за младши съдии ще се проведе 4.07.2020г.

изпити

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 180, ал. 2, т. 4 от Закона за съдебната власт, определи писменият изпит по конкурса за младши съдии в окръжните съдилища, обявен с решение на СК по протокол № 1/21.01.2020 г., да се проведе на 04.07.2020 г., от 09.00 ч. в сградата на Интер Експо Център, на бул. „Цариградско шосе“ № 147, гр. София.

Изпитът ще се проведе при спазване на действащите противоепидемични мерки.

Насроченият за 04.04.2020 г. писмен изпит с допуснатите 775 кандидати не се състоя, тъй като Съдийската колегия спря провеждането на конкурса с решение по протокол № 10/16.03.2020 г., във връзка с обявеното извънредно положение в страната.

За повече информация: http://www.vss.justice.bg/