Нотариалната камара обяви списък с дежурните нотариуси, които ще работят по време на извънредното положение

Служебна бележка за придвижване във връзка със Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се издава от съответния Адвокатски съвет
21.03.2020
Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
24.03.2020

Нотариалната камара отправят следния апел: „Умоляваме посетителите в нотариалните кантори да се съобразяват с всички мерки и здравно-хигиенни изисквания. Препоръчваме да се извършват предварителни консултации с нотариусите по телефон или имейл, както и записването на час за посещение, с цел избягване струпването на хора в нотариалните кантори!“. И обещават информацията за дежурните непрекъснато да бъде актуализирана.

Списък с дежурни нотариуси