Служебна бележка за придвижване във връзка със Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се издава от съответния Адвокатски съвет

Образец за Служебна бележка, чл. 1, т. 1 от Заповед № РД – 01 – 143/ 20.03.2020г., издадена от Министъра на здравеопазването
21.03.2020
Нотариалната камара обяви списък с дежурните нотариуси, които ще работят по време на извънредното положение
22.03.2020

Със Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. министърът на здравеопазването въведе нови противоепидемични мерки, считано от 00.00 ч. на 21.03.2020 г.

Във връзка с т. І.3 от тази заповед, а именно:

„През контролно-пропускателните пунктове по т. 2 се пропуска преминаването на лица само в случаите на неотложност на пътуването, наложено от полагането на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта, медицински документ, документ за самоличност“, Висшият адвокатски съвет уведомява, че при необходимост от посочената в заповедта на министъра на здравеопазването служебна бележка, същата следва да бъде издадена от адвокатския съвет на колегията, в която е вписан съответният адвокат.