Съдийската и Прокурорската колегии на Висшия съдебен съвет отложиха конкурсите за младши магистрати

Пленумът на Висшия съдебен съвет няма да заседава до 13 април
16.03.2020
Висшия адвокатски съвет по отношение на мерките за ограничаване разпространението на COVID-19
17.03.2020

Съдийската и Прокурорската колегии на Висшия съдебен съвет отложиха конкурсите за младши съдии, прокурори и следователи. Бе отложен и този за първоначално назначаване в Софийския градски съд и в Окръжен съд-Враца. Наред с това засега няма да се провеждат и изслушвания на желаещи да станат административни ръководители.

Кандидатите за младши съдии са 775, за младши прокурори – 955 и за младши следователи – 813. Те трябваше да държат писмен изпит съответно на 4, 11 и 25 април в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Но заради въвеждането на извънредното положение, изпитите бяха отложени, а за допълнителните дати ще има отделни решения на двете колегии.

„Нямаме възможност да го проведем този конкурс – не само защото нямаме разрешение от ректора на СУ, но и защото не е редно“, обясни Красимир Шекерджиев на заседанието на СК на ВСС.

След като Прокурорската колегия отложи писмения изпит за младшите магистрати, Огнян Дамянов заяви, че е получил запитване защо няма да се проведе този за младшите следователи, при положение че е насрочен за след срока на извънредното положение – за 25 април.

Дамянов обясни, че с решението днес се спира дейността на конкурсната комисия и на всички технически действия, които трябва да бъдат извършени от администрацията на ВСС по него. „Няма техническа възможност да бъде организиран писменият изпит на 25 април, поради което той не може да бъде проведен. И ще има нова дата“, посочи Дамянов.

Същевременно пък Съдийската колегия отложи и писмените изпити във външния конкурс за Гражданското отделение на СГС и Наказателното отделение в ОС-Враца. В първия случай кандидатите са 19, а във втория – 14.

Отложени бяха и изслушванията на кандидатите за председатели на съдилища и ръководители на прокуратури, които бяха насрочени до 13 април.