ДЕЛО ЗА НЕИЗПЛАТЕНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

ДЕЛО ЗА НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ
19.11.2019
ДЕЛО ЗА НЕИЗПЛАТЕНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
19.11.2019

За работник или служител, на когото трудовия договор е прекратен от работодател, които не е спазил предвидената в Кодекса на труда процедура, е налице правен интерес от предявяване на иск обезщетение. Обезщетенията  в трудовото право са:

 • Обезщетение за прекратяване на трудовия договор без предизвестие;
 • Обезщетението за неспазено предизвестие;
 • Обезщетение за времето, през което работникът или служителят е останал без работа поради незаконно уволнение.

Как ще сме Ви полезни:

Ако Вие искате да предявите иск за обезщетение:

 • Ще получите правна консултация с наш адвокат;
 • Ще проучим съдебната практика във връзка с Вашия казус;
 • Ще Ви уведомим за всички доказателства, които е необходимо да представите за защита на Вашите интереси;
 • Ще изготвим Искова молба и ще подготвим всички необходими документи;
 • Ще входираме Исковата молба в компетентния за това съд;
 • Ще защитим Вашите интереси пред съда в съдебно производство и/или при извън съдебно решаване на Вашия казус.

Ако срещу Вас е предявен иск за обезщетение:

 • Ще получите правна консултация с наш адвокат;
 • Ще проучим съдебната практика във връзка с Вашия казус;
 • Ще Ви уведомим за всички доказателства, които е необходимо да представите за защита на Вашите интереси;
 • Ще изготвим отговор на искова молба и ще подотвим всички необходими документи;
 • Ще входираме отговора на исковата молба своевременно в компетентния за това съд;
 • Ще защитим Вашите интереси пред съда в съдебно производство и/или при извън съдебно решаване на Вашия казус.

Срок за образуване на дело за незаконно уволнение:

Образуването на трудово дело за обезщетение, следва да се предяви в срок от три години.

Продължителност:

Продължителността на процедурата при всеки индивидуален случай е различна.

Адвокатско възнаграждение:

-Съгласно Наредба №1 oт 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.