ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ АКТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ

ДЕЛО ЗА НЕИЗПЛАТЕНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
19.11.2019
ОБЖАЛВАНЕ НА НАНАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2019

Възражението срещу акта за установяване на административно нарушение е средство за защита, което следва да упражните в три дневен срок от връчването на акта за административно нарушение.

Как ще сме Ви полезни:

  • Ще получите правна консултация с наш адвокат, в зависимост от спецификата на издаденият ви акт за административно наказание;
  • Ще Ви уведомим за всички доказателства, които е необходимо да представите за защита на Вашите интереси;
  • Ще изготвим възражението и всички необходими документи;
  • Ще подадем от Ваше име възражението пред съответния орган;
  • Ще защитим Вашите интереси пред съда в съдебно производство и/или при извън съдебно решаване на Вашия казус.

Адвокатско възнаграждение:

  • Съгласно Наредба №1 oт 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.