РЕГИСТРАЦИЯ НА АД

ПРОМЕНИ В ОСНОВНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА НА ООД И/ИЛИ ЕООД
15.11.2019
РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕТ
15.11.2019

Предимства при регистрация на Акционерно дружество:

Акционерното дружество може да издава различни видове акции, с различни права и привилегии, както и да набира допълнително капитал чрез издаване на облигации. Акциите могат да се прехвърлят лесно и удобно.

Подготовка по регистрация на АД:

 • Консултация с наш адвокат, в зависимост от избраният от Вас предмет на дейност;
 • Определяне на име, седалище и адрес на управление и размер на капитала на дружеството. /минималният размер на капитала на АД е 50 000 лв./.

Как ще сме Ви полезни при регистрация на АД:

 • Ще проучим какви специфични изисквания, уредени в Закон или Наредба са необходими за учредяването на Вашето акционерно дружество;
 • Ще изготвим цялата необходима документация;
 • Ще подадем готовия комплект документи в Търговския регистър към Агенцията по вписванията;
 • Ще Ви снабдим с удостоверение за регистрацията на Вашето дружество;
 • Ще поръчаме печат за Вашето регистрираното дружество;
 • Ще ви насочим към съответните органи и институции за да се снабдите с допълнителни документи за започване на дейността или ще направим това за Вас.

Такси за регистрация на АД:

 • Държавна такса за регистрация на АД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е в размер на 360 лева. Ползвайки нашите услуги таксата за регистрация в Търговския регистър ще е в размер на 180 лева.
 • Нотариална такса за някои от документите;
 • Откриване на набирателна сметка в Банка, при регистрация на фирма е около 20 лева.

Адвокатско възнаграждение:

 • Съгласно Наредба №1 oт 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Срок за регистрация:

 • След изготвяне на документите се подава заявление за вписване на първоначална регистрация на търговци в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Подадените документи се обработват и дружеството се регистрира в срок от 24 часа.