ПРОМЕНИ В ОСНОВНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА НА ООД И/ИЛИ ЕООД

documents
РЕГИСТРАЦИЯ НА ООД
29.10.2019
РЕГИСТРАЦИЯ НА АД
15.11.2019

 

Подлежащи на вписване промени:

 • Името, под което дружеството упражнява дейността си;
 • Седалището и адреса на управление на дружеството;
 • Предмет на дейност на дружеството;
 • Срока, за който дружеството е учредено;
 • Промяна на дружествения договор/устав;
 • Увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
 • Приемане на нов съдружник/собственик, прекратяване членството на съдружник, изключване на съдружник, прехвърляне на дялове;
 • Смяна на управител на дружеството;
 • Преобразуване на дружеството;
 • Прекратяване на дружеството.

Как ще сме Ви полезни при вписване на промени на ООД и/или ЕООД

 • Консултация с наш адвокат, относно необходимите документи, които трябва да бъдат изготвени в зависимост от желаната от Вас промяна;
 • Ще изготвим цялата необходима документация;
 • Ще подадем готовия комплект документи в Търговския регистър към Агенцията по вписванията;
 • Ще Ви снабдим с удостоверение за актуално състояния на вашето дружество, след вписаната промяна.

Държавна такса за вписване на промени в ООД/ЕООД:

 • Държавна такса за промени на ООД/ЕООД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е в размер на 30 лева – за промени, относно основните обстоятелства на дружеството и 40 лева – за промени на дружествения договор/устава. Ползвайки нашите услуги таксата за промени, относно основните обстоятелства на дружеството в Търговския регистър ще е в размер на 15 лева, а  промените на дружествения договор/устав ще е в размер на 20 лева.
 • Нотариална такса за заверка на Съгласие с образец от подписа на управителя, 6 лева на документ/ако е необходимо
 • Нотариална такса за заверка на Договора за закупуване на дружествени дялове, в зависимост от материалния интерес.

Адвокатско възнаграждение:

 • Съгласно Наредба №1 oт 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Срок за вписване на промени:

 • След изготвяне на документите се подава заявление за вписване на желаната от Вас промяна в Търговския регистър. Подадените документи се обработват и се вписват в срок от 4 работни дни.