ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
15.11.2019
РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОНДАЦИЯ
15.11.2019

Как ще сме Ви полезни:

  • Ще изготвим цялата необходима документация;
  • Ще проучим Вашите конкретни нужди;
  • Ще подготвим и подадем готовия комплект документи в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Държавна такса за пререгистрация:

  • Държавна такса за пререгистрация не се дължи, съгласно Закона за Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Адвокатско възнаграждение:

  • Съгласно Наредба №1 oт 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Срок за пререгистрация:

  • След изготвяне на документите се подава заявление за вписване на пререгистрация на сдружението в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Подадените документи се обработват и сдружението се пререгистрира в срок от 14 дни.