ПОСТАВЯНЕ ПОД ЗАПРЕЩЕНИЕ

ДЕЛО ЗА БАЩИНСТВО
15.11.2019
ДЕЛО ЗА РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ
15.11.2019

Производството по поставяне на едно лице под запрещение се образува, когато едно лице страда от заболяване, представляващо „слабоумие или душевна болест“ и не може да полага съответните грижи за своите работи;

 • Целта на процедурата е да се защитят интересите, както на самото лице, така и на останалите участници в гражданския оборот;
 • За интересите на това лице ще се грижи друго лице, негов близък.

Как ще сме Ви полезни:

 • Ще получите правна консултация с наш адвокат, относно защитата на Вашите интереси и интересите на лицето, чието поставяне под запрещение се иска;
 • Ще Ви уведомим за всички доказателства, които е необходимо да представите;
 • Ще изготвим всички необходими документи;
 • Ще подадем документите Ви в компетентния за това съд;
 • Ще представляваме Вашите интереси и тези на лицето, чието запрещение се иска пред съда в съдебно производство.

Кой може да предяви иск за поставяне под запрещение на едно лице:

 • Близки роднини;
 • Съпруг;
 • Прокурор.

Необходими документи:

 • Медицински документи, доказващи психическо заболяване или забавено умствено развитие на лицето, чието поставяне под запрещение се иска.

Особености при дело за поставяне на едно лице под запрещение:

 • Разпит като свидетели, които са близки на лицето, за да потвърдят, че то не може да се грижи само за себе си;
 • От възрастта на лицето и степента на невъзможност да се грижи за своите работи зависи степента на поставяне под запрещение – пълно или ограничено, като под ограничено запрещение могат да бъдат само лица, които са пълнолетни.

Държавна такса :

 • Държавната такса за образуване на дело за поставяне на едно лице под запрещение се дължи към съда и е между 30 лева и 80 лева, съгласно Тарифата за държавните такси.

Адвокатско възнаграждение:

 • Съгласно Наредба №1 oт 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.