ДЕЛО ЗА СМЯНА НА ИМЕ

ДЕЛО ЗА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА
15.11.2019
ДЕЛО ЗА НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ
19.11.2019

Законът предвижда възможност едно лице да образува дело за смяна на име, когато името/имената /първото, презимето и фамилията/:

 • Осмиват лицето;
 • Опозоряващи са;
 • Обществено неприемливи са;
 • Несъвместими с националната чест на българския народ;
 • Ако това създава сериозни затруднения на това лице, по отношение идентификацията му.

Как ще сме Ви полезни:

 • Ще получите правна консултация с наш адвокат, относно удовлетворяване на Вашата претенция;
 • Ще Ви уведомим за всички доказателства, които е необходимо да представите;
 • Ще изготвим Искова молба и ще подготвим всички необходими документи;
 • Ще входираме Исковата молба в кометентния за това съд;
 • Ще представляваме Вашите интереси пред съда в съдебно производство и/или при извън съдебно решаване на Вашия.

Държавна такса за смяна на име:

 • Държавна такса за образуване на делото е в размер на 15 лева, съгласно Тарифата за държавните такси

Адвокатско възнаграждение:

Съгласно Наредба №1 oт 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.