ДЕЛО ЗА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

ДЕЛО ЗА ИЗДРЪЖКА
15.11.2019
ДЕЛО ЗА СМЯНА НА ИМЕ
15.11.2019

Делото за родителски права се образува, когато двама родители не могат да постигнат съгласие относно това кой ще се грижи за детето, как ще се осъществяват вижданията с другия родител и каква издръжка ще се заплаща за детето.

Как ще сме Ви полезни:

Ако Вие искате да предявите иск за родителски права:

 • Ще получите правна консултация с наш адвокат, относно защитата на Вашите интереси и тези на Вашето дете;
 • Ще Ви уведомим за всички доказателства, които е необходимо да представите;
 • Ще изготвим Искова молба и ще подготвим всички необходими документи;
 • Ще входираме Исковата молба в кометентния за това съд
 • Ще представляваме Вашите интереси пред съда в съдебно производство и/или при извън съдебно решаване на Вашия казус.

Ако срещу Вас е предявен иск за родителски права:

 • Ще получите правна консултация с наш адвокат относно защита на Вашите интереси и тези на Вашето дете;
 • Ще Ви уведомим за всички доказателства, които е необходимо да представите за защита на Вашите интереси;
 • Ще изготвим отговор на искова молба ще подготвим всички необходими документи;
 • Ще защитим Вашите интереси пред съда в съдебно производство и/или при извън съдебно решаване на Вашия казус.

Държавна такса :

 • Държавната такса за образуване на дело за родителски права се дължи към съда и е между 30 лева и 80 лева, съгласно Тарифата за държавните такси.

Адвокатско възнаграждение:

 • Съгласно Наредба №1 oт 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.