ДЕЛО ЗА РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ

ПОСТАВЯНЕ ПОД ЗАПРЕЩЕНИЕ
15.11.2019
ДЕЛО ЗА РАЗВОД ПО ИСКОВ РЕД
15.11.2019

При сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за развод, бракът се прекратява, чрез развод по взаимно съгласие.

Как ще сме Ви полезни:

  • Ще получите правна консултация с наш адвокат, относно защитата на Вашите законови интереси;
  • Ще обсъдим съдържанието на споразумението по чл. 51 от Семейния кодекс, за да постигнете единодушие по осемте задължителни въпроса, съдържащи се в него.
  • Ще изготвим Споразумение и всички необходими документи за образуване на дело за развод по взаимно съгласие;
  • Ще представим документите Ви в компетентния за това съд;
  • Ще Ви представляваме пред компетентния за това съд.

Продължителност:

  • Продължителността на процедурата при всеки индивидуален случай е различна.

Държавни такси за развод по взаимно съгласие:

  • Държавна таксата за образуване на делото, в размер на 25 лева;
  • Пропорционална такса върху размера на издръжката, в размер на 2% върху размера на същата за три години;
  • Пропорционална такса върху стойността на поделяното имущество, в размер на 2% върху размера на същата.

Адвокатско възнаграждение:

  • Съгласно Наредба №1 oт 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.