ДЕЛО ЗА ИЗДРЪЖКА

ДЕЛО ЗА РАЗВОД ПО ИСКОВ РЕД
15.11.2019
ДЕЛО ЗА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА
15.11.2019

Кой има право да предяви иск за издръжка:

Когато двама души имат общо дете, а за него се грижи само единият родител, другият не полага необходимите грижи за детето или ги полага в по – ниска степен, родителят, който се грижи за непълнолетното дете има правен интерес от образуване на дело за издръжка срещу другия родител.

Как ще сме Ви полезни:

Ако Вие искате да предявите иск за издръжка, увеличаване или намаляване на размера на вече определената издръжка:

 • Ще получите правна консултация с наш адвокат, в зависимост от желаното от Вас основание за образуване на дело;
 • Ще Ви уведомим за всички доказателства, които е необходимо да представите;
 • Ще изготвим Искова молба и ще подготвим всички необходими документи;
 • Ще входираме Исковата молба в кометентния за това съд;
 • Ще представляваме Вашите интереси пред съда в съдебно производство и/или при извън съдебно решаване на Вашия казус.

Ако срещу Вас е предявен иск за издръжка, увеличаване или намаляване на размера на вече определената издръжка:

 • Ще получите правна консултация с наш адвокат относно защита на Вашите законни интереси;
 • Ще Ви уведомим за всички доказателства, които е необходимо да представите за защита на Вашите интереси;
 • Ще изготвим отговор на искова молба и ще подготвим всички необходими документи;
 • Ще защитим Вашите интереси пред съда в съдебно производство и/или при извън съдебно решаване на Вашия казус.

Определяне размера на издръжката:

 • Минималният размер на издръжката за едно дете е равен на ¼ от минималната работна заплата в Република България.
 • В зависимост от нуждите на детето;
 • В зависимост от това дали детето има специфични нужди/лекарства, терапии, курсове, обучения и т.н/;
 • В зависимост от финансовите възможности на другия родител.
 • Максималният размер на издръжка за едно дете зависи основно от доказаните нужди на детето и от възможностите на родителя да заплаща размера на издръжката.

Издръжка за минало време

 • Издръжка за минало време може да се претендира за максимум дванадесет месеца преди датата на подаване на исковата молба в съда.

Държавна такса :

 • Делата за издръжка са освободени от заплащане на държавна такса за образуването им.

Адвокатско възнаграждение:

 • Съгласно Наредба №1 oт 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.