РЕГИСТРАЦИЯ НА ООД

Company registration
РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕООД
29.10.2019
ПРОМЕНИ В ОСНОВНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА НА ООД И/ИЛИ ЕООД
15.11.2019
documents

mitov-kantora

 

Процедурата по регистрация на дружество с ограничена отговорност се предпочита, когато две или повече лица желаят да извършват заедно търговска дейност под обща фирма.

Подготовка по регистрация на ООД:

 • Консултация с наш адвокат, в зависимост от избраният от Вас предмет на дейност;
 • Определяне на име, седалище и адрес на управление и размер на капитал на дружеството.

Как ще сме Ви полезни при регистрация на ООД:

 • Ще проучим какви специфични изисквания, уредени в Закон или Наредба са необходими за учредяването на Вашата фирма;
 • Ще изготвим цялата необходима документация;
 • Ще подадем готовия комплект документи в Търговския регистър към Агенция по вписванията;
 • Ще Ви снабдим с удостоверение за регистрацията на Вашето дружество;
 • Ще поръчаме печат за регистрираното дружество;
 • Ще ви насочим към съответните органи и институции за да се снабдите с допълнителни документи за започване на дейността или ще направим това за Вас.

Такси за регистрация на ООД:

 • Държавна такса за регистрация на ООД в Търговския регистър към Агенция по вписванията е в размер на 110 лева. Ползвайки нашите услуги таксата за регистрация в Търговския регистър към Агенция по вписванията ще е в размер на 55 лева;
 • Нотариална такса за заверка на Съгласие с образец от подписа на управителя, в размер на 6 лева;
 • Откриване на набирателна сметка в Банка, при регистрация на фирма е около 20 лева.

Адвокатско възнаграждение:

 • Съгласно Наредба №1 oт 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Срок за регистрация:

 • След изготвяне на документите се подава заявление за вписване на първоначална регистрация на търговци в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Подадените документи се обработват и дружеството се регистрира в срок от 24 часа.