РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕООД

documents
РЕГИСТРАЦИЯ НА ООД
29.10.2019
Company registration

register

Предимства на регистрация на Еднолично дружество с ограничена отговорност:

 • Фирмата се състои от един собственик;
 • Имуществена отговорност е на самото дружество, не на собственика.

Подготовка по регистрация на ЕООД:

 • Консултация с наш адвокат, в зависимост от избраният от Вас предмет на дейност;
 • Определяне на име, седалище и адрес на управление и размер на капитала на дружеството. /минималният размер на капитала на ЕООД е 2лв./.

Как ще сме Ви полезни при регистрация на ООД:

 • Ще проучим какви специфични изисквания, уредени в Закон или Наредба са необходими за учредяването на Вашата фирма;
 • Ще изготвим цялата необходима документация;
 • Ще подадем готовия комплект документи в Търговския регистър към Агенция по вписванията;
 • Ще Ви снабдим с удостоверение за регистрацията на Вашето дружество;
 • Ще поръчаме печат за регистрираното дружество;
 • Ще ви насочим към съответните органи и институции за да се снабдите с допълнителни документи за започване на дейността или ще направим това за Вас.

Такси за регистрация на ЕООД:

 • Държавна такса за регистрация на ЕООД в Търговския регистър към Агенция по вписванията е в размер на 110 лева. Ползвайки нашите услуги таксата за регистрация в Търговския регистър към Агенция по вписванията ще е в размер на 55 лева.
 • Нотариална такса за заверка на Съгласие с образец от подписа на управителя в размер на 6 лева;
 • Откриване на набирателна сметка в Банка, при регистрация на фирма е около 20 лева.

Адвокатско възнаграждение:

 • Съгласно Наредба №1 oт 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Срок за регистрация:

 • След изготвяне на документите се подава заявление за вписване на първоначална регистрация на търговци в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Подадените документи се обработват и дружеството се регистрира в срок от 24 часа.