Семейно право

Част от услугите, които можем да извършим за Вас в областта на семейното право включват:

Брачен договор - изготвяне на необходимата документация;

Развод по взаимно съгласие - изготвяне на необходимата документация и процесуално представителство;

Развод по общия исков ред - изготвяне на необходимата документация и процесуално представителство;

Иск за собственост след развода - изготвяне на необходимата документация и процесуално представителство;

Дело за издръжка - изготвяне на необходимата документация и процесуално представителство;

Дело за упражняването на родителски права - изготвяне на необходимата документация и процесуално представителство;

Дело за ограничаване и лишаване от родителски права - изготвяне на необходимата документация и процесуално представителство;

Дело за установяване или оспорване на произход на дете – оспорване на бащинство, припознаване, предявяване на искове за установяване на произход от бащата - изготвяне на необходимата документация и процесуално представителство;

Дело за увеличаване на първоначално присъдена издръжка - изготвяне на необходимата документация и процесуално представителство;

Дело за домашно насилие - изготвяне на необходимата документация и процесуално представителство;

Консултации на клиенти по семейноправни и наследственоправни въпроси;

Научете повече за:

02.11.2023

Как да продадете имущество на малолетно дете /малолетен/ или да изтеглите пари от негова банкова сметка?

На първо място следва да се уточни, че винаги се изисква разрешение от съд, когато се продава имущество на малолетни. Малолетни са лицата, които не са […]
31.01.2023

УВЕЛИЧАВАНЕ ИЗДРЪЖКА НА ДЕТЕ

Дело за увеличаване на издръжка се води след като вече има присъдена такава. За да е налице основание за увеличаване на издръжката за детето трябва да […]
27.07.2022

Как да извършим проверка за наследство?

Как да разберем какво движимо и недвижимо имущество наследяваме и дали в наследството няма повече задължения? В житейски план смъртта на близък човек е винаги тежка. […]
15.11.2019

ДЕЛО ЗА СМЯНА НА ИМЕ

Законът предвижда възможност едно лице да образува дело за смяна на име, когато името/имената /първото, презимето и фамилията/: Осмиват лицето; Опозоряващи са; Обществено неприемливи са; Несъвместими […]
15.11.2019

ДЕЛО ЗА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

Делото за родителски права се образува, когато двама родители не могат да постигнат съгласие относно това кой ще се грижи за детето, как ще се осъществяват […]
15.11.2019

ДЕЛО ЗА ИЗДРЪЖКА

Кой има право да предяви иск за издръжка: Когато двама души имат общо дете, а за него се грижи само единият родител, другият не полага необходимите […]
15.11.2019

ДЕЛО ЗА РАЗВОД ПО ИСКОВ РЕД

Когато бракът е дълбоко и непоправимо разстроен и не е възможно да бъде постигнато единодушие по някой от въпросите, по които следва да се разберат страните, […]
15.11.2019

ДЕЛО ЗА РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ

При сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за развод, бракът се прекратява, чрез развод по взаимно съгласие. Как ще сме Ви полезни: Ще получите правна […]
15.11.2019

ПОСТАВЯНЕ ПОД ЗАПРЕЩЕНИЕ

Производството по поставяне на едно лице под запрещение се образува, когато едно лице страда от заболяване, представляващо „слабоумие или душевна болест“ и не може да полага […]
15.11.2019

ДЕЛО ЗА БАЩИНСТВО

Делото за бащинство се образува, когато: Едно дете е родено по време на брака, но не е заченато от съпруга, който е вписан като баща по […]