Застрахователно право

Част от услугите, които можем да извършим за Вас в областта на застахователното право включват:

Осъществяване на правни консултации и провеждане на преговори със застрахователни дружества във връзка с настъпили застрахователни събития;

Изготвяне на претенции до застраховател;

Възражения срещу отказ за изплащане на застрахователно обезщетение - изготвяне на необходимата документация и представителство;

Изготвяне на искания до застраховател за доплащане, в случай на занижено изплащане на застрахователно обезщетение

Жалбa до Комисия за финансов надзор при отказ за изплащане на застрахователно обезщетение - изготвяне на необходимата документация и представителство;

Съдействие при настъпване на застрахователно събитие;

Защита при застрахователна претенция срещу Вас.