Образец за Служебна бележка, чл. 1, т. 1 от Заповед № РД – 01 – 143/ 20.03.2020г., издадена от Министъра на здравеопазването