РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕТ

РЕГИСТРАЦИЯ НА АД
15.11.2019
РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
15.11.2019

Подготовка по регистрация на ЕТ:

  • Консултация с наш адвокат, в зависимост от избраният от Вас предмет на дейност;
  • Определяне на име, седалище и адрес на управление.

Как ще сме Ви полезни при регистрация на ЕТ:

  • Ще ви уведомим за специфични изисквания, уредени в Закон или Наредба, които са необходими при регистрацията на Едноличен търговец;
  • Ще изготвим цялата необходима документация;
  • Ще подадем готовия комплект документи в Търговския регистър;
  • Ще Ви снабдим с удостоверение за актуално състояние;
  • Ще ви насочим към съответните органи и институции за да се снабдите с допълнителни документи за започване на дейността или ще направим това за Вас.

Държавна такси за регистрация на ЕТ:

  • Държавна такса за регистрация на ЕТ в Търговския регистър към Агенция по вписванията е в размер на 30 лева. Ползвайки нашите услуги таксата за регистрация в Търговския регистър към Агенция по вписванията ще е в размер на 15 лева.

Адвокатско възнаграждение:

  • Съгласно Наредба №1 oт 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Срок за регистрация:

След изготвяне на документите се подава заявление за вписване на първоначална регистрация на търговци в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Подадените документи се