ДЕЛО ЗА РАЗВОД ПО ИСКОВ РЕД

ДЕЛО ЗА РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ
15.11.2019
ДЕЛО ЗА ИЗДРЪЖКА
15.11.2019

Когато бракът е дълбоко и непоправимо разстроен и не е възможно да бъде постигнато единодушие по някой от въпросите, по които следва да се разберат страните, както при развод по взаимно съгласие, бракът може да бъде прекратен, чрез развод по исков ред.

Как ще сме Ви полезни:

Ако Вие искате да предявите иск за развод:

 • Ще получите правна консултация с наш адвокат, относно защитата на Вашите законови интереси;
 • Ще Ви уведомим за всички доказателства, които е необходимо да представите;
 • Ще изготвим Искова молба и ще подготвим всички необходими документи;
 • Ще входираме Исковата молба в кометентния за това съд;
 • Ще представляваме Вашите интереси пред съда в съдебно производство и/или при извън съдебно решаване на Вашия казус.

Ако срещу Вас е предявен иск за родителски права:

 • Ще получите правна консултация с наш адвокат относно защита на Вашите законови интереси;
 • Ще Ви уведомим за всички доказателства, които е необходимо да представите за защита на Вашите законови интереси;
 • Ще изготвим отговор на искова молба и ще подготвим всички необходими документи;
 • Ще защитим Вашите интереси пред съда съдебно производство и/или при извън съдебно решаване на Вашия казус.

Продължителност:

 • Продължителността на процедурата при всеки индивидуален случай е различна.

Такси за развод по исков ред:

 • Държавна таксата за образуване на делото е в размер на 25 лева;
 • Такси за експертизи и оценки, които се налагат, обикновено за определяне на цена на разделяно имущество;
 • Пропорционална такса върху размера на издръжката, в размер на 4% върху размера на същата за три години.

Адвокатско възнаграждение:

 • Съгласно Наредба №1 oт 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.