ДЕЛО ЗА БАЩИНСТВО

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОНДАЦИЯ
15.11.2019
ПОСТАВЯНЕ ПОД ЗАПРЕЩЕНИЕ
15.11.2019

Делото за бащинство се образува, когато:

 • Едно дете е родено по време на брака, но не е заченато от съпруга, който е вписан като баща по силата на презумпцията за бащинство;
 • Дете, което не е припознато след раждането и следва да се установи, кой е неговия баща по съдебен път.

Как ще сме Ви полезни:

 • Ще получите правна консултация с наш адвокат;
 • Ще изготвим всички необходими документи;
 • Ще подадем документите Ви в компетентния за това съд;
 • Ще представляваме Вашите интереси пред съда в съдебно производство и/или при извън съдебно решаване на Вашия казус;

Кой може да предяви иск за бащинство:

 • Съпругът на майката на детето може да предяви иск, за да оспори, че е баща на детето, като докаже, че то не е могло да бъде заченато от него;
 • Майката може да оспори, че съпругът й е баща на детето, като докаже, че то не е могло да бъде заченато от него;

Този иск може да бъде предявен до една година от раждането;

 • Детето може да оспори бащинството.

Държавна такса:

 • Държавната такса за образуване на дело за бащинство се дължи към съда и е в размер между 30 лева и 80 лева, съгласно Тарифата за държавните такси.

Адвокатско възнаграждение:

 • Съгласно Наредба №1 oт 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.